Cerknica – Video vsebine

Spodaj objavljamo naše video vsebine.

Najava kandidature za župana občine Cerknica. Luka Kočevar je kandidat stranke Naša Notranjska (NaNo) in kandidira s podporo Socialnih demokratov (SD) in Stranke modernega centra (SMC).

Luka Kočevar je kandidat za župana občine Cerknica.

Uploaded by Naša Notranjska on 2018-10-26.

Luka Kočevar se zaveda, da mora biti v vedno hitrejšem podjetniškem svetu pot do projektov rešena dolgih in zapletenih birokratskih postopkov. Predlaga tudi vzpostavitev podjetniškega inkubatorja za podjetja v razvoju.

Luka Kočevar želi večjo transparentnost delovanja občinske uprave, zato se zavzema za prenose in javno objavno posnetkov sej Občinskega sveta ter možnost opravljanja občinskih postopkov tudi v elektronski obliki.

Če bomo kmetom pomagali pri pridobivanju sredstev iz javnih razpisov, bomo s tem pridobili nova sredstva za razvoj kmetijstva. Luka Kočevar pa želi tudi vzpostavitev blagovne znamke z visoko dodano vrednostjo.

Nedopustno je, da v letu 2018 nekateri občani še vedno redno prekuhavajo vodo. Poleg vlaganja v vodovodno omrežje bo Luka Kočevar uredil tudi kraje zadnjega počitka v občini.

Kultura ni proračunski strošek, temveč velika dodana vrednost. Luka Kočevar jo bo kot župan vključil v turistično ponudbo občine in zagotovil ustrezne pogoje za njen razvoj.

Če želimo mlade spodbuditi k soodločanju, jih moramo vključiti v delo občinske uprave. Poleg tega Luka Kočevar načrtuje tudi mladinski center v Cerknici za razvoj kreativnosti mladih.

Kot športni navdušenec bo Luka Kočevar skušal šport in rekreacijo še bolj vpeti v vsakdanjik občanov z izgradnjo dodatnih javno-dostopnih igrišč po celotni občini.

Turizem moramo spraviti na veliko višji nivo, kot ga imamo trenutno. Luka Kočevar priložnost za to vidi v povezovanju turizma z drugimi dejavnostmi ter intenzivnem delu na ponudbi in infrastrukturi.

Vsi otroci v občini morajo imeti možnost varstva v vrtcih v domačih krajih. Luka Kočevar poleg tega obljublja tudi ureditev predolgo prezrtih prostorov Glasbene šole Frana Gerbiča na Rakeku.

V sodelovanju z Gasilsko zvezo Cerknice bo Luka Kočevar prenovil načrt financiranja gasilskih društev, urediti pa je potrebno tudi centralno skladišče v Občini za potrebe Civilne zaščite.

Dodati specialistične ambulante in ohraniti nujno medicinsko pomoč- Luka Kočevar namerava zdravstveno oskrbo v Občini Cerknica še nadgraditi.