[PREDLOG] – Odločanje o podražitvi cen vrtca naj se prestavi na naslednjo sejo občinskega sveta

V svetniški skupini Naša Notranjska bomo v četrtek na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica predlagali, da se odločanje o podražitvi cen vrtca prestavi na naslednjo sejo, ker je gradivo za točko dnevnega reda pripravljeno nekorektno in površno.

Na 3. redno sejo občinskega sveta je uvrščena tudi točka pri kateri naj bi občinski svetniki razpravljali o podražitvi cen vrtca. Skelp o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v vrtcu Martin Krpan Cerknica predvideva podražitev cen vrtca za 8,75 %.

Predlog podražitve cen dnevnih programov v vrtcu Martin Krpan Cerknica.

V NaNo se zavedamo, da bo v danih okoliščinah, ko se cene storitev na trgu povečujejo, ko se s sproščanjem napredovanja javnih uslužbencov višajo plače, težko ohraniti ceno storitev vrtca. Vendar pa moramo pripomniti, da je gradivo za to točko dnevnega reda pripravljeno nekorektno in površno.

Kot glavni razlogi za takšno oceno so:

  • Izračun za leto 2016 se ne ujema s finančnim poročilom iz leta 2016
  • Nikakor se ne moramo strinjati, da se bodo čistilne storitve zaradi dviga minimalne plače podražile za 30 do 40 % (iz 82.260 eur na 107.500 eur)
  • Menimo, da je potrebno poiskati notranje rezerve, saj se ob enaki postavki za kilometrino strošek prevoza povečuje iz 28.000 eur na 42.000 eur
  • Nikjer v dokumentu ni obrazloženo zakaj se ravnatelju vrtca poveča plača za 5 plačnih razredov, saj ga po naših informacijah svet zavoda nikoli ni ocenil najbolje
  • Smo tudi mnenja, da se zaradi odpravnin in jubilejnih nagrad zaposlenim cena vrtca nebi smela spreminjati, saj je to enkraten strošek, ki bi ga morala v celoti pokriti občina

Zavedamo se, da občina ne more v celoti pokrivati povišanja stroškov vrtca, vendar se na podlagi površno pripravljenga gradiva ne moremo opredeliti do podražitve.

Ravnatelju mag. Gvidu Cigaletu in občinski upravi predlagamo, da gradivo dopolnijo in ga pripravijo bolj korektno, hkrati pa naj se potrudijo in poiščejo dodatne notranje rezerve, katere bi vseeno nekoliko omilile podražitev cen vrtca za občane.

Gradivo za omenjeno točko dnevnega reda si lahko v celoti preberete na tej povezavi.