V Loški dolini se trenutno dogaja marsikaj »velikega«, a hkrati praktično nič

V Loški dolini se trenutno dogaja marsikaj »velikega«, a hkrati praktično nič.

Najino osebno stališče in stališče Naše Notranjske je bilo pred volitvami in še vedno ostaja enako: aktivno bomo sodelovali po naših najboljših močeh, s treznim razmislekom in razumnimi odločitvami v vsaki zadevi, ki jo bomo kot svetniki obravnavali, trudili se bomo prisluhniti občanom in delali v dobrobit naše Loške doline. Z veseljem lahko poveva da delimo podobno mnenje tudi z večino drugih svetnikov in uspešno sodelujemo; z nekaterimi bolj, z drugimi manj…

Tisti, ki spremljate politično dogajanje v Loški dolini, veste da je dogajanje kar precej vroče. Najino mnenje je da za lokalno politiko ni prav tako. Pustimo ob strani zamere, nestrpnost, ˝kupčkanje˝… in poizkusimo gledati na stvari pozitivno v dobro vseh nas, ki tu živimo. Spoštujmo drugačna mnenja in dovolimo, da so izražena. To je tudi smisel občinskega sveta. Če bi vsi razmišljali enako, bi bili svetniki nepotrebni.

Štirje svetniki smo bili mnenja, da je potreben dodaten razmislek glede izgradnje športne dvorane, projekta vrednega slabih 5,3 mio EUR z ddv, ki je velik zalogaj za občino kot je Loška dolina, in ki bi pomenil zaradi zadolževanja manj investicijskih sredstev za naslednjih 20 let, kolikor časa bi bilo potrebno za odplačilo kredita. Vemo, da so investicije nujno potrebne tudi na nekaterih drugih področjih.  Ugotovljeno je bilo, da projekt ˝Športna dvorana˝ ni bil usklajen z njenimi bodočimi uporabniki predvsem športniki, kljub temu, da je bilo večkrat poudarjeno, da so podali pozitivno mnenje, vendar je bilo njihovo mnenje napačno predstavljeno. Športna zveza, ki združuje večino športnih društev  v Loški dolini je sicer podala pozitivno mnenje k izgradnji športne dvorane, vendar zgolj in le za potrebe prijave na razpis za sredstva Eko sklada in Fundacije za šport. Stroški vzdrževanja, ki so bili ocenjeni na 120.000 EUR letno, so občutno previsoki in v povezavi s tem je tudi ocenjena cena najema športne dvorane na uro (25-45 EUR/uro) nesprejemljiva.

Sprejeli smo odločitev, da projekt začasno ustavimo in še vedno sva prepričana, da je bila to pravilna odločitev. Želela bi poudariti, da naš namen ni bil zaustavitev gradnje športne dvorane, kot želijo nekateri zmotno predstaviti, vendar sva se oba svetnika Naše Notranjske že pred začasno zaustavitvijo projekta sestala z županom in skušala doseči racionalizacijo in ponoven pregled projekta. V tem primeru bi lahko prihranili kar nekaj denarja, predvsem pa časa, saj bi se lahko z gradnjo dvorane lahko začelo že konec letošnjega leta. Z zaustavitvijo so športniki in ostali bodoči uporabniki dobili dodatno možnost, da izrazijo svoje mnenje in podajo predloge, ki so bili sicer podani že prej, vendar niso bili upoštevani. V Loški dolini imamo kar nekaj uspešnih športnikov, kar je treba negovati in spodbujati, zato mora dvorana čim bolje služiti svojemu namenu.

Kljub temu, da smo svetniki želeli, da se projekt zastavi popolnoma na novo, je župan ubral drugo pot. Popravil, dopolnil, zracionaliziral in zoptimiziral se je obstoječi projekt, kar pomeni, da dvorana ostaja na isti lokaciji kot je bilo prvotno zastavljeno, s podobnimi zunanjimi merami in zunanjim izgledom. Po uskladitvi s športniki, ki so dosegli kar nekaj popravkov na sami športni dvorani, predvsem pa tudi pri zunanji ureditvi, se je tudi ocenjena vrednost investicije znižala za več kot 1,1 mio EUR z ddv. Privarčevan sredstva se bodo tako lahko porabila za druge investicije, ki bodo izboljšali pogoje za bivanje v Loški dolini. Upoštevati pa je potrebno tudi časovno komponento, saj nam je v interesu da dobimo športno dvorano čim prej in to tako, ki se bo najbolj približala željam in potrebam občanov, finančnim zmožnostim občine ob investiciji in tudi kasneje finančnim zmožnostim uporabnikov. 

Pravo pot bomo našli samo z zdravo mero razuma in sprejemanjem kompromisov, zato osebno podpirava nadaljevanje projekta po zastavljeni poti, pred potrditvijo pa je potrebno pretehtati še poslovni načrt o poslovanju z objektom: načrt upravljanja, načrt predvidene zasedenosti, predvidena višina nadomestila za uporabo dvorane, ki bo padla na uporabnike, ter delež stroškov, ki jih bo nosila občina. 

Upamo samo, da bo župan in cela občinska uprava dovolj aktivno pristopila k zadevi in da se bodo stvari premikale naprej s pospešenim tempom.

Drugi projekt, ki deli mnenja občanov pa je  dom za starostnike na Ogradah. Tudi tu je bila po našem mnenju največja težava pomanjkljiva komunikacija med občino in prebivalci Ograd. Na občini zatrjujejo, da so se trudili poiskati drugo lokacijo še pred začetkom projekta, vendar so bili pri tem neuspešni. Sedaj ni poti nazaj. Ali potrdimo projekt tak kot je ali pa verjetno doma za starejše v Loški dolini nikoli ne bo. 

Država za investiranje v domove za ostarele ne namenja več sredstev, praktično nemogoče pa je da bi privabili v majhno občino kot je naša zasebnega investitorja, saj gre pri grozda malih domov za unikaten projekt.

V Naši Notranjski se zavedamo odgovornosti problematike oskrbe starejših in da trenutno na posteljo v Sloveniji čaka cca 20.000 starostnikov, zato podpirava nadaljevanje projekta. Zavedava pa se tudi, da bo v Loški dolini veliko starostnikov, ki si bivanja v domu ne bodo mogli privoščiti. Tudi to, koliko delovnih mest, ki jih bo prinesel dom za ostarele, bodo zasedli prebivalci Loške doline bo pokazal čas. Ustrezno bo potrebno reševati tudi morebitne težave s katerimi se bodo srečevali prebivalci Ograd.

V Loški dolini je potrebno še veliko postoriti, da bo življenje tu še bolj prijetno in da se bo izseljevanje zaustavilo… Uspe nam lahko samo s sodelovanjem. NAR`DIMO SKUPAJ.