[PREDLOG] – Odločanje o podražitvi cen vrtca naj se prestavi na naslednjo sejo občinskega sveta

V svetniški skupini Naša Notranjska bomo v četrtek na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica predlagali, da se odločanje o podražitvi cen vrtca prestavi na naslednjo sejo, ker je gradivo za točko dnevnega reda pripravljeno nekorektno in površno.

Read More

[POBUDA] – Dostop do video posnetkov sej občinskega sveta na naj bo javno dostopen preko spleta

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica je občinski svetnik Domen Petan (NaNo) v imenu svetniške skupine Naša Notranjska predlagal, da se v luči bolj transparentnega delovanja občinskega sveta ponovno prične javno objavljati video posnetke sej na spletu, ter da se kot priloga k zapisniku objavi tudi poimenski seznam vseh glasovanj.

Read More