KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE BLOKE

ALEKSANDER LAVRIČ PREGELJ

Sem Aleksander Lavrič Pregelj, rojen 1975 v Ljubljani. Po srednji šoli za strojništvo sem študij nadaljeval na Fakulteti za strojništvo UL FS, ki sem jo uspešno dokončal leta 2003.

Kot univ. dipl. inž. strojništva sem deloval kot zavarovalniški strokovnjak v zavarovalniških družbah Zavarovalnica Sava, Adriatic Slovenica in Allianz. Zaradi svojega izrazitega socialnega čuta sem bil izbran za predsednika sindikata Adriatic Slovenice. Moje skoraj 20 letne izkušnje iz zavarovalništva so obsegale organizacijo in izvedbo delovnih procesov, vodenje in dokumentiranje škodnih primerov ter zavarovalniško forenziko za preprečevanje prevar.

Pred leti sem se odločil za vrnitev na Bloke, kjer živim v rodnem domu družine Lavrič v Novi vasi. Sem tudi ponosni oče dveh srednješolcev. Vso svojo energijo sem sprva posvetil dokončanju apartmajske hiše v Novi vasi, nato pa prenovi doma Lisec, v katerem sem uredil 12 stanovanj namenjenih mladim. Letos smo dokončali Nordijski center Bloke, z kar 3ha večnamenskih, športno turističnih površin, s skupno 1,6 km osvetljene tekaške proge opremljene s tehničnim snegom in parkiriščem s 30 parkirnimi mesti. Letni del programa Nordijskega centra Bloke bo namenjen taborjenju in letnim rekreacijskim aktivnostim.

Na svoji podjetniški poti, sem z lastnimi sredstvi, znanjem in delom razvil lastnosti, na katere se bom lahko naslanjal pri svojem novem poslanstvu: samostojnost, iznajdljivost, praktičnost in ekonomičnost.
Za župansko kandidaturo občine Bloke sem se odločil, ker so za prihodnost občine potrebni novi prijemi, boljši socialni posluh in transparentna alternativa trenutnemu vodenju.

Verjamem, da lahko povežem in vključim celotno skupnost naše občine za dosego medgenaracijskega sodelovanja, gospodarskega povezovanja, podpore razvoju kmetijskih dejavnosti, zagotavljanju pogojev za pritegnitev podjetij z visoko dodano vrednostjo, podpore samozaposlitvenemu sektorju s podjetniškim inkubatorjem, ter razvoju občine kot prepoznavne športno-turistične destinacije.

LISTA KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE

ALEKSANDER LAVRIČ PREGELJ

UNI. DPL. INŽ STROJNIŠTVA
NOVA VAS

BLAŽ MODIC

LESAR
VELIKE BLOKE

HELENA PRIMOŽIČ

UNI DIPL. GEOGRAF
ULAKA

DIJANA MAZIJ

DIPL. EKONOMISTKA
VELIKE BLOKE

DEJAN PONIKVAR

GOZDAR
NOVA VAS

URŠKA ŠIRAJ

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
METULJE

MIROSLAV JAKLIČ

KMETOVALEC
RAVNIK

PROGRAM

Glavni poudarki našega dela bodo usmerjeni v razvoj in izboljšanje naslednjih področij:

 • Sprejem Občinskega prostorskega načrta, ki bo omogočal celovit razvoj lokalne skupnosti.
 • Priprava Razvojne strategije občine 2022-2030, z jasno definiranimi cilji in potrebami občank in občanov.
 • Transparentno in pregledno vodenje občine in njenih dejavnosti z močnejšo vključenostjo občanov. To bomo dosegli z javnim predvajanjem sej občinskega sveta, z rednimi področnimi srečanjanji med županom in aktivnimi deležniki na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kmetijstva, sociale in zdravstva, ter dejavnostih društev za njihovo povezovanje v občinske projekte in aktivno vključevanje v črpanje evropskih sredstev.
 • Skrb za občanom prijazno in podjetjem odprto občinsko upravo – pospešili bomo pridobivanje soglasij za razvojne projekte. Lokalnim podjetjem, obrtnikom in pridelovalcem bomo omogočili enakopravno in z javnimi razpisi urejeno sodelovanje pri občinskih projektih.
 • Izvedba spletnega popisa občanov, za realno oporo pri vzpostavitvi dodatnih avtobusnih prevozov, trgovskemu mreženju lokalnih pridelkov in izdelkov, promocijskem mreženju turističnih, športnih in nastanitvenih kapacitet.
 • Rešitev trolastništva propadajočega bloka v Velikih Blokah.
 • Obnova in gradnja novih stanovanj ter prodaja parcel za mlade družine s subvencioniranim komunalnim prispevkom.
 • Ker je civilno zaščitno delovanje gasilskih društev ključnega pomena za varnost, bomo glede na primerljive podatke sosednjih občin za leto 2021, gasilskima društvoma v občini Bloke povečali finančno podporo za vsaj 30%. Pomagali bomo tudi pri proaktivni promociji gasilstva pri mladih.
 • Ureditev in nadgradnja podjetniške infrastrukture za nove investicije, ki bodo zagotavljala odpiranje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ki bodo lahko zaposlila tudi mlade bločane z višjo stopnjo izobrazbe.
 • Vzpostavljanje turistične destinacije Bloke, z razvijanjem turizma kot gospodarske dejavnosti, povezovanja društev, podjetij in posameznikov za zagotavljanje vseh potrebnih spremnih storitev. Regionalno povezovanje športno-turistične ponudbe in enotni nastop v širši Notranjski regiji.
 • Razvoj letnih športnih dejavnosti (Jahanje, kolesarstvo, kajtanje, vodeno pohodništvo, jadralno padalstvo, športni lov in ribolov) kot dopolnilo zimskim športom (smučarski teki, drsanje, kajtanje, sankanje, turno smučanje). Uredili bomo osvetlitev šolskega nogometnega  igrišča in garderobe s tuši.
 • Aktivacija obstoječih žičnic in njihovo povezovanje v skupno turno smučarsko pot.
 • Organizacija rednih športno-kulturnih prireditev z vključevanjem lokalne turistične ponudbe.
 • Razvoj lokalne blagovne znamke Pridelano na Blokah in povezovanje lokalnih pridelovalcev v skupno trženje.
 • Ureditev lastnine in stanja objektov, ki so v interesu občine, ter zagotavljanje pravično kompenzacijo pri občinskih odkupih.
 • Organiziranje patronažne pomoči starejšim na domu s pomočjo razpisa za koncesijo.
 • Izgradnja doma starejših občanov in varovanih stanovanj z organizacijo dnevnega, rekreacijsko-družabnega varstva za starejše.
 • Ustanovitev Mladinskega kulturnega centra Bloke, ki bo skrbel za družabno življenje mladih, obenem pa deloval tudi kot center andragoškega izobraževalnega programa Popoldanska univerza, s kurikulom izobraževalnih tečajev, seminarjev in delavnic za vse generacije. MKC bo ključni deležnik pri promociji participacije mladih v dejavnostih, kjer udeležba mladih zaradi trenutnega demografskega stanja upada.
 • Kot podporo samozaposlitvenemu oz. podjetniškemu sektorju, bomo v okviru projekta Popoldanska univerza, osnovali inkubator za razvoj podjetniških idej mladih, z informacijsko pisarno za pomoč pri prijavah na javne razpise, pridobivanju evropskih sredstev in vzpodbujanju dobrih praks v lokalnem okolju.
 • Vzpostavitev pogojev za izgradnjo toplotne postaje s kogeneracijo in daljinskim ogrevanjem ter priključitvijo občinske uprave, šole, vrtca, pošte, podjetja JUB ter ostalih zainteresiranih poslovnih in privatnih porabnikov.
 • Regionalno povezovanje na področju turizma, kmetijstva, gospodarstva, zdravstva in socialnih služb ter skupen nastop za intenzivnejše črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
STATISTIČNI PODATKI

BLOKE

Število prebivalcev: 1.630 (SURS)
Statistična regija: Primorsko-notranjska
Število naselij: 45
Leto ustanovitve: 1995

Close
Close