KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE LOGATEC

KLEMEN TRPIN

Predstavnik naše stranke za župana Občine Logatec je Klemen Trpin, prihaja iz Hotedršice. Kljub svojim letom, šteje jih komaj 34, je že 20 let intenzivno vključen v družbeno življenje tako v Hotedršici kot tudi Logatcu in ostalih delih občine. Oče dvoletnika ter skrbnik 16 letnika trenutno stanuje s partnerko Tino v Logatcu.

Po zaključku osnovne šole v Logatcu in Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana je študij nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, ter pridobil naziv Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike.

Z vključenostjo v gasilsko, mladinsko, kulturno, športno in turistično družbeno življenje si je pridobil širino in tako razume pomen vsakega sektorja za družbeno življenje v naši občini. Verjame, da je za intenziven razvoj Občine pomembno sodelovanje med posameznimi sektorji.

Z 10 letno delovno dobo v gospodarstvu kot razvojnik in razvijalec programske opreme za testiranje elektronskih in elektro mehanskih produktov, mu je domač tudi gospodarski parket. Kot podjetnik razume potrebe in težave podjetnikov in obrtnikov v Občini Logatec. Zaposlen je v visokotehnološkem podjetju Elaphe d.o.o., kjer se ukvarjajo z razvojem in proizvodnjo znotraj kolesnih pogonov (in-wheel) za električna vozila prihodnosti. Klemen si je podjetniške izkušnje nabiral tudi z vključenostjo v napredne podjetniške strukture spin-off in start-up, kar mu daje prepotrebne izkušnje, s katerimi bi bilo treba voditi tudi Občino Logatec.

Na politični parket je stopil pred 8 leti, ko se je kot kandidat Naše Notranjske prebil v občinski svet Občine Logatec. Konstruktivno sodelovanje je hitro obrodilo sadove, v Krajevni skupnosti Hotedršica so se v teh letih naredili temeljni premiki v dojemanju pomena aktiviranja mladih v politične strukture Krajevne skupnosti in Občinskega sveta. Ponosen je, da ima naša lista visoko zastopanost tudi v Krajevnih skupnostih, kar pomeni da spoštujemo dialog na vseh ravneh, in tako bo Klemen deloval tudi v prihodnje.
Naša Notranjska je širino iskala tudi pri realiziranih projektih, v Krajevni skupnosti Hotedršica je treba izpostaviti tiste večje in sicer ureditev pločnika ob državni cesti in v naslednjem letu realiziran nov štiri oddelčni vrtec. Na ravni občine je kot vodja svetniške skupine Naša Notranjska vedno podpiral razvojne projekte, kot so Gasilski dom v Rovtah, širitev OŠ 8 talcev in OŠ Tabor, gradnja pločnikov, mrliških vežic, asfaltiranje cest, gradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Posebej je ponosen tudi na realizacijo Strategije za mlade v Občini Logatec, ki je pomemben strateški dokument za sistematičen razvoj mladinske politike v občini.

V zadnjih 4 letih je veliko svojega prostega čas vložil tudi v ponovno obuditev Športne zveze Logatec. S športom živi že od malega, v mladosti se je preizkusil v različnih športih, vendar pa zaradi širokega spektra interesov ni dosegel vidnih športnih uspehov na posameznem področju. Aktiven v različnih športih in z velikim smislom za dialog, povezovanje ter sodelovanje je kot nalašč za vlogo vodenja Športne zveze, saj tako uporablja svoje široke športne in organizacijske izkušnje. Za sabo ima organiziranih že preko 200 zabavnih, mladinskih, športnih, kulturnih in izobraževalnih dogodkov. Zvezo je v štirih letih vodenja povzdignil v zaupanja vredno organizacijo za športne organizacije v Občini Logatec. Ni mu tuje vodenje organizacije v katero je vključenih 26 športnih organizacij pri kateri želi vsaka udejaniti svoje interese. Z odlično vitko organizacijsko strukturo je Športna zveza Logatec prevzela v organizacijo tudi nove projekte kot je »pumptrack poligon« ter vodenje drsališča v Logatcu. Pomembno je okrepil tudi sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez ter Fundacijo za šport, na tem sodelovanju pa bo gradil tudi v bodoče, saj meni, da je bistveno za razvoj športne infrastrukture v naši Občini. Pričel je tudi z aktivnostmi za pripravo Strategije za razvoj športa v Občini Logatec, ki ga pripravlja v sodelovanju s Fakulteto za šport.

Klemen verjame v ekipo in meni, da lahko samo z ekipo, ki ti zaupa in verjame v dobro delo, realiziraš velike projekte, ki jih v tem času potrebuje naša občina. Verjame, da se lahko s transparentnostjo pridobi zaupanje občanov, ki so ključni za zaključitev že zastavljenih projektov. Trenutna občinska uprava se mu zdi sposobna realizirati velike projekte, ki bodo nujno potrebni v nadaljnjih letih, male težave za lepše življenje v naši občini pa je sposobna rešiti hitro in učinkovito.

Klemen Trpin meni, da je pravi kandidat za župana, saj je s predhodnim delom v družbeno korist dokazal, da ima znanje, spoštuje drugo mnenje ter verjame, da samo sodelovanje vodi do enakomernega razvoja celotne občine.

LISTA KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE

VOLILNA ENOTA: 1

KLEMEN STOŠEVSKI

Logatec

IRENA VIDIC

Logatec

OŽBEJ ISTENIČ

Logatec

ALENKA VEBER

Logatec

ANŽE ZORMAN

Logatec

URŠA KARIČ

Logatec

LUKA MLAKAR

Logatec

MIRJAM HLADNIK

Logatec

NIK KNAUS

Logatec

VESNA VOLK

Logatec

VOLILNA ENOTA: 2

NEJC KLEVIŠAR

Logatec

NINA HRVATIČ

Kalce

MARTIN RUPNIK

Logatec

MANCA RUDOLF

Logatec

LUKA KOGOVŠEK

Kalce

VOLILNA ENOTA: 3

KLEMEN TRPIN

Hotedršica

KLAVDIJA NAGODE CELARC

Hotedršica

ANDRAŽ KRANJC

Hotedršica

MOJCA LUKAN

Hotedršica

DANI MATTIAS

Hotedršica

LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Za Krajevno skupnost Naklo

ANŽE ZORMAN

MIRJAM HLADNIK

VIDIC IRENA

NIK KNAUS

OŽBEJ ISTENIČ

Za Krajevno skupnost Tabor

NEJC KLEVIŠAR

NINA HRVATIČ

MANCA RUDOLF

LUKA KOGOVŠEK

MARTIN RUPNIK

Za Krajevno skupnost Hotedršica

ANDRAŽ KRANJC

KLAVDIJA NAGODE CELARC

JOŽICA RUPNIK

ALEKSANDER RUPNIK

DANI MATTIAS

PROGRAM

Ustanovitev Zavoda za kulturo, turizem, mlade in šport v sodelovanju s trenutnimi dobro organiziranimi cehi znotraj posameznih panog. Zavod bo povzel cilje in vizije posameznega združenja, jih povezal v celoto ter s skupnimi programi ustvarjal družbeno življenje občank in občanov ter skrbel za družbeno, športno, turistično, mladinsko in kulturno lastnino.

Novonastali Turistični zvezi Logatec podeliti polne kompetence za spodbujanje in usmerjanje turističnih ponudnikov ter delavcev na področju turizma k razvoju turističnih produktov, ki bodo postavili Občino Logatec na slovenski turistični zemljevid. Zvezi nameniti sredstva, ki ji bodo omogočala, da bo z enotno promocijo zastopala turistične ponudnike ter produkte na promocijskih dogodkih in aktivnostih.

“Občina športnih ljudi” je slogan Športne zveze Logatec. Športna infrastruktura močno zaostaja za športno aktivnostjo občank in občanov. Zavzemali se bomo za realizacijo že pripravljenih projektov na področju gradnje športne infrastrukture. Zastavili bomo večfazno urejanje Športnega parka Sekirica, ki bo zajemal celostno ureditev s športnimi površinami na področju “Športa za vse”. Zavzemali se bomo za gradnjo urbane športne infrastrukture ter večjih igrišč za naše otroke. V kratkoročni program pa umeščamo tudi gradnjo Športnega parka Hotedršica in Športnega parka Kovk Rovte.

Temeljit pregled in racionalizacija občinskega proračuna ter vitko vodenje projektov z jasno določenimi cilji pred samim naročilom idejne zasnove projekta.

Namenska finančna sredstva za komunalno opremo bomo obogatili s sredstvi pridobljenimi iz državnih in evropskih razpisov ter gradili in obnovili komunalno infrastrukturo. Trenutna Evropska energetska kriza nas nagovarja k aktivnemu vlaganju v načine pridobivanja energije iz obnovljivih virov tudi za javno infrastrukturo.

Strategiji za mlade 2020-2024 bomo dali večji pomen, sočasno pa bomo mlade spodbudili k aktivni participaciji in začrtali strateške smernice za nadaljnji razvoj mladinskega sektorja v strategiji za mlade 2024-2028. Mlade bomo vključili v lokalno podjetniško ter družbeno življenje ter skupaj z njimi preko “Hackathon” natečajev iskali rešitve za izzive v našem okolju.
Strategija za mlade je kroven dokument za razvoj mladinskega sektorja z naborom ukrepov za izboljšanje položaja mladih v naši občini. Med njimi so: ustanovitev delujočega in aktivnega mladinskega centra, subvencija obrestne mere na stanovanjske kredite za mlade, subvencije stroškov adaptacije in novogradenj za mlade, ustanovitev podjetniškega inkubatorja oz. coworking prostora, spodbujanje aktivne participacije, projekti za krepitev zdravja mladih,…

Preučili bomo smotrnost Logaškega avtobusnega prevoza, dobro obiskane povezave ohranili in jih nadomestili z avtobusi/kombiji z ustreznim številom sedežev. Za starejše oz pomoči potrebne bomo ohranili možnost prevoza na klic – Prostofer, ki ga izvajajo naši občani v tretjem življenjskem obdobju. S tem jim ponudimo aktivno vlogo pri sooblikovanju družbenega toka v Občini Logatec. Mrežo Prostofer bomo pripeljali tudi na ruralna območja Občine Logatec.

Krajevnim skupnostim bomo ponudili trdnejšo roko sodelovanja pri njihovih potrebah, manjše projekte sproti zaključevali, večje pa projektirali z roko v roki s projektanti. Asfaltirane kilometre ceste pa primerno razdelili med vsa ruralna območja naše občine.

Preučili bomo projekt občinskega hrama kulture (Narodni dom) ter z njegovo racionalizacijo in fazno gradnjo prišli do objekta, ki si ga visoko razvita logaška družba zasluži. Zavedamo se, da bo betonske stene treba zapolniti z vsebino, ki jo bomo kreirali z lokalnimi kulturnimi ustvarjalci.

Platformo Smart city bomo razvijali glede na potrebe občanov ter aplikaciji dodajali nove napredne vsebine, ki bodo informirale občane, dnevne migrante in obiskovalce naše občine. Poskrbeli bomo tudi za boljše poznavanje in informiranje občanov o vseh prednostih, ki nam jih aplikacija ponuja.

Z ureditvijo glavnega avtobusnega postajališča bomo vsem občanom približali uporabo javnega prevoza. Trudili se bomo tudi za vzpostavitev boljših državnih cestnih povezav ter gradnjo obvoznih cest. Zavedamo se sprememb, ki jih bo izgradnja drugega tira prinesla občanom Občine Logatec ter temu primerno ukrepali. Zavzemali se bomo za gradnjo protihrupne zaščite ob železnici.

Logatec nujno potrebuje prireditveni prostor za kulturne, športne in zabavne prireditve. Debirokratizirali bomo prijavo prireditev ter s tem olajšali organizacijo prireditev številnim prirediteljem (večinoma prostovoljcem), ki bogatijo družbeno življenje naše Občine.

Prek Območno obrtne podjetniške zbornice Logatec bomo okrepili vzajemno sodelovanje z logaškim gospodarstvom. Z državo sklenili sodelovanje pri gradnji povezovalne ceste med obema industrijskima conama ter s tem razbremenili cesto skozi center Logatca.

Zavedamo se pomena uživanja lokalno pridelane hrane. Spodbujali bomo lokalne pridelovalce ter občanom omogočili, da do kvalitetne lokalne hrane dostopajo vsak dan – ne le na tržnici ob sobotah. Občino Logatec bi obogatili s trgovino, ki bi ponujala lokalne izdelke, nakup brez odvečne plastične embalaže. Zavzemali se bomo za ureditev vrtičkov za najem in s tem vsem prebivalcem Občine Logatec omogočili, da si pridelajo lastno, kvalitetno in zdravo hrano.

Z novo občinsko spletno stranjo bomo občanom približali delo občinske uprave. Spletišče bomo uredili tako, da bo primerno tudi za osebe s posebnimi potrebami. Javno in sproti bomo objavljali in posodabljali statuse projektov.

Resno in odgovorno se bomo lotili vprašanja prostorske stiske šol in vrtcev. S premišljenim dejanji in aktivnostmi bomo zagotovili dovolj prostora v šolah in vrtcih za vse otroke ter našim učiteljem in vzgojiteljem zagotovili kvalitetne in zadostne prostore za izvajanje vzgoje in izobraževanja naših otrok, ki so naša prihodnost. Zavzemali se bomo za boljše sofinanciranje in organizacijo počitniškega varstva otrok ter s tem razbremenili starše.

STATISTIČNI PODATKI

LOGATEC

Število prebivalcev: 13.752 (SURS)
Statistična regija: Primorsko-notranjska
Število naselij: 19
Leto ustanovitve: 1972

Close
Close