DO OSVEŽITVE!

OBVOZNICA

Obljube o cerkniški obvoznici imajo že dolgo brado. Obljubili smo, da bomo do leta 2030 zgradili obvoznico v Cerknici in hkrati v prostor umestili tudi obvoznico za Rakek in Unec.

Obvoznica mora biti umeščena na skrajni rob naselja, nikakor pa ne neposredno ob vrtcu in mimo blokovskega naselja, nikakor pa ne neposredno ob vrtcu in mimo blokovskega naselja.

Kot najboljšo rešitev vidimo traso okrog naselja Golan in priključek nazaj na obstoječo državno cesto na koncu naselja Peščenk.

Close
Close