DO OSVEŽITVE!

STORITVENI CENTER IN AVTOBUSNA POSTAJA

Kot del strategije o varni prometni infrastrukturi program Naše Notranjske predvideva tudi premestitev avtobusne postaje izven centra Cerknice ob traso predvidene obvoznice.

Kot najbolj primeren prostor se nam zdi prostor ob policijski postaji. V novem objektu bi prostor lahko dobila tudi pošta in druge storitvene dejavnosti.

Close
Close