DONIRAJ

Spoštovane članice in člani, simpatizerke in simpatizerji, podporniki ter vsi ostali, ki nas spremljate.

Naša Notranjska (NaNo) v skupino združuje posameznike, skupaj z njihovo energijo, znanjem in idejami. Izhodiščni aktivnosti NaNo sta združevati in povezovati Notranjke in Notranjce, ki imajo naboj za razvoj notranjske regije kot osnovne celice. Tako kot vrsta drugih organizacij ima tudi NaNo željo po svojem razvoju in pomembni uveljavitvi v našem okolju ter kot taka soustvarjati napredek vseh nas.

Za svoje uspešno delovanje potrebuje stranka tudi finančna sredstva. Ta sestavljajo članarine, proračunska sredstva ter prostovoljni prispevki. Vabimo vas, da nam pri uresničevanju naših skupnih ciljev po svoji volji in moči finančno pomagate ter tako omogočite stranki postati stičišče sposobnih ljudi, dobrih idej in vrhunskega znanja.

DOHODNINA

Za pomoč pri uresničevanju naših ciljev vas vabimo in prosimo, da za nadaljnje uspešno delovanje stranke Naša Notranjska namenite del vaše dohodnine.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko namreč vsi davčni zavezanci izrazimo zahtevo, da 0,5 % dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo za financiranje splošno koristnih namenov, med drugim torej tudi za financiranje političnih strank.

Del dohodnine, ki bi ga s tem 0,5 % deležem namenili NaNo, ne povečuje vaše davčne obveznosti, le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka. To nam v veliki meri olajša poslovanje.

V primeru, da se boste odločili del dohodnine nameniti naši stranki, vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete oz. osebno oddate na vaš pristojni davčni urad.

Zahtevo lahko oddate tudi popolnoma brezplačno preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu.

Originalni obrazec in navodila DURS-a so na voljo na spletni strani e-uprave (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242).

Davčna številka NaNo je: 82422192.

Prosimo Vas, da zahtevo oddate v čim krajšem možnem času oziroma nam jo posredujete na stranko najkasneje do 28. 12. v tekočem letu, da bo lahko davčni organ vašo zahtevo pravočasno upošteval.

TRR

Poljuben znesek vaše podpore nam lahko nakažete tudi na transakcijski račun stranke preko spletne banke ali UPN obrazca.

Naši podatki:
Naša Notranjska
Cesta 4. maja 47
1380 Cerknica

TRR: SI56 0310 0100 3025 302 (odprt pri SKB d.d.) 

Poslovanje preko spleta:
Koda namena:
V primeru uporabe storitev spletnega bančništva je ponekod obvezno izpolniti tudi polje “Koda namena”. Navedite OTHR ali ADMG, ki označujeta transakcijo brez opredeljenega namena, ali pa si izmislite lastno štiričrkovno kodo.

Sklic: Vkolikor vaš program za spletno bančništvo zahteva tudi sklic oziroma referenco, poskusite s kodo NRC, ki označuje poslovanje brez sklica. Pri spletnem poslovanju prek banke Intesa Sanpaolo uporabite kodo 99. V primeru, da morate izpolniti celotno polje, uporabite SI00 in nato datum, npr. 19102018.

Za donatorje:
S spremembo Zakona o političnih strankah lahko političnim strankam donirajo oziroma prostovoljne finančne prispevke nakazujejo samo fizične osebe. Če prispevki fizične osebe v skupnem znesku v koledarskem letu presegajo višino ene povprečne bruto mesečne plače (cca. 1.500,00 €), morajo biti v letnem poročilu stranke navedeni podatki o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višina skupnega letnega zneska, ki ga je ta oseba prispevala stranki. Prispevki posamezne fizične osebe ne smejo v skupnem znesku v koledarskem letu presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca za preteklo leto (cca. 15.000,00 €).

Close
Close